Hastalık Listesi

Yeni Hastalık Ekle (Semptomlarla Beraber) | Hızlı Hastalık Ekle

Hastalık Adı Açıklama Tedavi Tür
DİABETES İNSİPİTUS Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
DİABETUS MELLİTUS Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
ENFEKSİYÖZ CANİNA HEPATİTİS Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
HEPATİTİS (AKUT) Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
HEPATİTİS (KRONIK) Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
LARENKS FELCİ Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
LARENKS SPAZMI Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
LARİNGİTİS Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
LARYNKS ODEMİ Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
ÖZEFAGİTİS Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
TONSİLLİTİS Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
BOTULİSMUS Koyun / Keçi Semptomlar | Düzenle | Sil
BULAŞICI ECTHYMA Koyun / Keçi Semptomlar | Düzenle | Sil
MAVİ DİL Koyun / Keçi Semptomlar | Düzenle | Sil
ŞAP Koyun / Keçi Semptomlar | Düzenle | Sil
TETANOZ Koyun / Keçi Semptomlar | Düzenle | Sil
BOTULİSMUS Sığır Semptomlar | Düzenle | Sil
PARAKERATOZ Sığır Semptomlar | Düzenle | Sil
SIĞIR VEBASI Sığır Semptomlar | Düzenle | Sil
ŞAP Sığır Semptomlar | Düzenle | Sil
TETANOZ Sığır Semptomlar | Düzenle | Sil
BROCELLA Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
ABDOMİNAL SIVI BİRİKMESİ Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
ADAMS-STOKES Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
AFRİKA TRİPANOZOMLARI Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
AKCİĞER YETMEZLİĞİ Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
AKROMEGALİ Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
AKROPAŞİ Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
AKTİNOMİKOZ, NOKARDİYOZ Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
AKUT BRONŞİT Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
AKUT ENDOKARDİTİS Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
AKUT İSHAL Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
AKUT KARACİĞER YETMEZLİĞİ Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
AKUT PANKREATİT Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
AKUT SOLUNUM YETMEZLİĞİ Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
ANEVRİZMALAR Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
ANKİLOSTOMOZ (UNCİNARİOZİS) Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
BALANTİDİOSE Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
Bloklar Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
BOTULİSME Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
BOYUN OMURLARININ HASTALIKLARI Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
BRADİKARDİ Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
BRAKİSEFAL IRKLARDA ÜST SOLUNUM YOLLARININ TIKANMASI Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
Bronşiolit Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
BRUSELLOSE (B. CANİS) Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
BURUN AKINTISI Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
CICUMANALOMLAR Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
CRENOSOMOSE (PARAZİTER BRONSİT) Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
CUSHİNG (Sendromu) Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
ÇAPRAZ BAĞLARDA KOPMA Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
DERMATOMİYOSİT Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
DIGESTIF GEÇİŞİN DURMASI Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
DİSFAJİ Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
DİYAFRAMA KORESI Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
DİYAFRAMATİK HERNİ Sadece cerrahidir, bununla birlikte sekon- der mide dilatasyonu dışında operasyon öncesi zaman kazanmak için değişik mii- dehaleler yapılabilir (Red, oksijen tedavisi, rehidratasyon). Hayvanı geçici olararak ayağa kaldırıp, kansız yöntemle red girişimini de ihmal etmemek gerekir Genellikle eski fıtıklar dışında abdominal olanlarda ilk yol (cerrahi yol) önerilir. Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
DIARE Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
EKSTRASİSTOLLER Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
ENDOKRİN KÖKENLİ ALOPESİ’LERİN ÖZELLİKLERİ Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
ENDOMETRİUM (Giandula- Kistik Hiperplasi) Gerektiğinde önce on gün kadar antibiyotik tedavisi (colimycine-penisilin) Bozukluklar tekrarlayabilir ve takibeden sikluslarda ağırlaşabilir: bu gibi durumlarda dişiyi gözetlemeliz. Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
ENSEFALİTOZOONOZ Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
EOSİNOFİLİK PANOSTEİTİS • PROGNOZ iyidir, vakaların çoğunda pa- nosteit iyi bir düzelme gösterir. • NÖBETLER SIRASINDA ACRIYI SINIRLAMAK İÇİN ÖLÇÜLÜ DOZDA BİR KORTİZON TEDAVİSİ uygulamak işe yarayabilir. Dozun azaltıl¬ması ve tedavinin olabildiğince çabuk dur¬durulması, katabolik osteoporozu önlemek için gereklidir. Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
FALLOT (Kongenital Pulmoner Arter Darlığı) Hiçbir tedavisi yoktur, öte¬nazi önerilir veya sonucun kısa sürede kö¬tüye gideceği sahibine haber verilerek kalp yetmezliği tedavisine başlanır. Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
FİBRO-KARTİLOGİNÖZ EMBOLİ Şiddetli ağrı hissinin ortaya çıkmasıyla oluşan TAM MEDULLAR SENDROM: Ötenaziyi göz önünde bulundurmak. TAM OLMAYAN MEDULLAR SENDROM: Korti-koterapi. Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
FİMOSİS SONRADAN OLUŞAN FIMOSIS VAKALARİNDA. neden olan hastalığın tedavisi esastır. * CONGENİTAL FİMOSİS VAKALARINDA tedavi cerrahidir. Cerrahi müdehaleye girişmeden önce, lokal enfeksiyona karşı mücadele et¬mek daha uygundur. Bir bistüri yardımıyla deri ve mukozaya tri- anguler bir ensizyon gerçekleştirilir. Üçge¬nin tepesi ve kılıfın uzun ekseni arkaya doğru çevrilir. Uzunluğun koşulu ve üçge¬nin yüksekliği, prepusyum deliği ve penisin boyu arasındaki mesafeye ve stenozun se¬viyesine bağlıdır. Mümkün olduğu kadar glansm başı serbest olacak şekilde dokula¬ra kadar kaldırılır. Prepusyal mukozalar ve kılıfın derisi toplanarak ipek iplik veya kro- me katgütle basit dikiş atılır. Yapışmalardan ve yeniden stenoz meydana gelmesinden korunmak için günlük olarak kortikosteroidli ve antibiyotikli pomatlar ya¬ra üzerine ve prepusyumun içine sürülür. Si- katrizasyon süresince bir yakalık takarak hayvanın yalamasını engellemek gerekir. Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
FLAROIDOSE VE OSLEROSE - Levaınisole (Solaskil*): 7 mg/kg 2-4 hafta, peros veya subkutan. - Fenbendazole (Panacur): 50 mg/kg gün¬de 2 defa per os 2 hafta. Oxfendazole (Dolthene) 50 mg/kg/gün. Not: İvermektinle düzenli sonuçlar alın¬maktadır. Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
FLEBÎTİS Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
FUNGOID MİKOSIS Bu güne kadar öne sürülen farklı terapötikler, hastalığın iyileşmesinde pek de iç açıcı sonuçlar elde etmeye yaramamıştır, prognoz da karanlıktır (tanıdan sonraki ortalama yaşam süresi: 4 aydır. Hemolemfopoietik organ tümörlerinin tedavisinde kullanılan şemaya göre , farklı antimitotiklerin (ör: Onco-vine, Adriblastine) immünosupressiv dozlarda kortikoid kullanımıyla kombine edilerek uygulanacak kemoterapi önerilmektedir.Vitamin A asidi (Roaccutane) köpeklerde 1 mg/kg/ günde iki kez, kedilerde 2 mg/kg/ günde 1 kez kullanımı, bazı hastalarda deri bulgularını iyileştirmede etkili gibidir. Son olarak, insanda fungoid mikosiste kullanılan radyoterapi mümkün olduğu kadar erken uygulanırsa etkili olabilmektedir Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
GASTRIK ÜLSER (Duodenal Ülserler) Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
GENİTAL HİPOPLAZİ Faydasızdır veya kontr-endikedir. Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
GİARDİOSE Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
GÖĞÜSTEKİ MEVSİMSEL ALOPESİLER Etkili bir tedavisi yoktur. Prognoz tahmin edilemez çünkü her bireyde zaman içinde değişen bir gelişme gözlenir. Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
HEMARTROZ Esas olarak etiyolojiktir. Eğer topallığın nedenleri zorunlu kılıyorsa, salisilderle durdurma; Antiinflamatuar steroid preparatları veya diffüzyon faktörleri. Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
HEMOLEMFOPATİK ORGANLARIN TÜMÖRLERİ VEYA MALİGN HEMOPATİLER (KEMİK İLİĞİ, TİMUS, GANGLİONLAR, DALAK, Vb.) Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
HEMOPERİTON Acil tedavi: Kan transfuzyonu (bkz. ŞOK). Spesifik tedavi. Etiyolojisi reversibl olan hastalıklar sırasında sistematik olarak sıvıyı punksiyone etmek gerekmez çünkü bir kaç haftada kendiliğinden rezorbe eğilimindedir ve buna paralel prehepatik bir ikterin gelişimi Söz konusudur. Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
HEMOSTAZ(Bozuklukları) TROMBOPENİLER sonradan oluşan seniral olanlar: Nedeni ortadan kaldırmak. Prednisolone: 1-2 mg/kg/gün-ağızdan, birçok hafta, (trombosit sayısını kontrol etmek). Kortizon ile birlikte androgenler: Nile- var* 1 mg/kg/gün bir çok hafta boyunca Sonradan oluşan periferik olanlar: Dissemine İntra vaskuler Koagulasyondan ileri gelenler (Bu kısmın tedavisine bkz.). Hipersplenism kökenli trombopeniler: splenektomi. İmmüne veya idiopatik trombopeni: Korticoidler: prednisolone, 1-2 mg/kg/ gün, ağızdan, 3hafta, 1 ay. immünosuppressörler, önceki tedavilerin başarısız olduğu durumlarda: Endo- xany 2 mg/kg / gün ağızdan haftada 4 gün, 3 haftaboyunca veya Imurel* 2 mg/ kg/gün ağızdan, 3 gün, sonra başlangıç dozun 1/3'e düşürülerek her gün 3 hafta süreyle. Daha önceki tedavilerin sonuçsuz kaldığı durumlarda: Splenektomi ve / veya Vincristine*: 3 mg vincristin ile yüklen¬miş trombosit bakımından zengin plazma, sonra 30 dakika boyunca transfuz- yon • TROMBOPATILER (tedaviyle meydana gelen trombopatiler): tetikleyen ilaçları ortadan kaldırmak. Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
HEMOTORAKS Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
HEPATİK ASİTES Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
HEPATİK ENSEFALOSE Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
HEPATIK İKTER Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
HEPATİTİS CONTAGİOSA CANİS Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
HEPATOZOONOZ (Hepatozaon canis) Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
HİDRONEFROZ Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
HİDROSEFALİ Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
CELLÜLER HİPERHİDRATASYON •EKSTRA-SELİ ÜLER DESHİDRATASYON VE HİPONATREMİ OLMAKSIZIN SIVI DEĞİŞİKLİĞİ DURUMLARINDA (ananınez ve etiyolojik tanı): sıvı verillmesini durdurma;- gerekirse, furosemid. HİPONATREMİ VAKALARINDA, SODYUM VE- RİLMESİ: tüm vakalarda sodyum klorür; gerektiğinde, asidoz durumlarında sodyum bikarbonat eklenir. Bu sodyum verilişi aşağıdaki formüle yakın olabilen miktarda ve ıntra venöz yolla gerçekleştirilir: Na+ {m Eq)= 0,60 P X {140- Na+ <mEqfl)i (P= ağırlık (kg» Kanın hücre kısmını çok hızlı şekilde değişime uğratmaktan kaçınmak için sıvı alimini çok yavaş gerçekleştirmek gerekir (akciğer ödemi riski). Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
EKSTRA-CELLÜLER HİPERHİDRATASYON Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
EKSTRA-CELLULER HİPERKİDRATASYON VE CELLÜLER DESHİDRATASYON Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
EKSTRA-CELLÜLER DESHİDRATASYON VE CELLÜLER HİPERHİDRATASYON Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
HiPERSPLENİSME Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
HİPERTROİDİ Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
HİPERSPLENİSME Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
HİPERVİTAMİNOZ A Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
HİPOFİZER CÜCELİK (Köpeklerin hypopituitarizmi) Etkili hiçbir tedavisi yoktur. Somatostatine denenebilir: Genotonorm* haftada bir 0,5 İU /kg (SC şekilde verilen dozlar günlük olarak bölünebilir). Tedavi süresi: 2-4 aydır. Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
HİPOKALSEMİ Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
HİPOTROİDİ Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
HİSTOPLASMOSE Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
ISI VURMASI (Serebral konjestiyon) VÜCUT ıSıSıNı DÜŞÜRMEK IÇIN çok soğuk suya daldırma. Rektal ısının kontrolü ve sıcaklık normal değeri bulduğunda banyoyudurdurma. » SEREBRAL ÖDEMLE MÜCADELE - Kortikoterapi: deksametazon, 1 mg/kg, IV. - Mannitol: 1 ilâ 3 g/kg, IV. • GEREKLIYSE REHIDRASYON. VenÖZ perfüzyonla Ringer solüsyonu yardımıyla. * DISSEMINE INTRAVENÖZ KOAGÜLASYON HALINDE (purpura, peteşiler, hemorajik diare): heparin tedavisi (100 ilâ 200 lU/kg başlangıç dozu, sonra 50 - 100 lU/kg, SC, her 8 saatte bir) Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
İDİOPATİK POLİARTRİT Sadece ANTİ-İNFLAMATUAR VE İMMÜNOMO-DÜLATÖR TEDAVI ağrıları dindirir ve vakaların % 50-70'inde hafifleme sağlar. * Yalnız başına ANTİBİYOTİK TEDAVISI etkisizdir ve anti inflamatuar tedaviyle birlikte kullanılması da gerekmez. * KORTIKOTERAPI ORAL YOLLA VE UZUN SÜRELI KULLANIM, tüm terapötiklerin içinde en etkilisi olarak yer alır. Sadece ender olarak im-münodepressörleri ilave etmek gerekebilir. Pratikte, poliartiküler inflamatuar sendro-mun sadece kortikoterapi ile iyileşmesi, teşhisi de doğrular. Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
İDİOPATİK POLİMİYOSİT Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
İKTİYOSEL(İCHTYOSE) Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
İNTER AURİCULER BAĞLANTI (İNTERATRİAL KOMİNİKASYON) EĞER HASTALIK ASEMPTOMATIKSE, sadece dikkat ederek (gözlem altında tutarak) bir şey yapılmaz. * EĞER KLINIK BOZUKLUKLAR VARSA, hastalığın ciddiyeti üzerinde durmak: - İn ter auriculer bağlantı saptanıp, kalp yetmezliği yoksa fakat sadece paroksistik dispne varsa: cerrahi çözüm; - inter auriculer bağlantının mevcudiyetinde, zayıf pulmoner hipertansiyonla birlikte kuvvetli debiIi şant varsa, veya yüksek pulmoner hipertansiyon ile zayıf debili şant varsa: kalp yetmezliğinin tedavisi ve kısa sürede kötü prognoz. Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
İNTERVENTRİKÜLER BAĞLANTI Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
İSKOÇ TERRİER'LERİN KRAMPI Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
JÜVENİL OSTEOFİBROZ Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
WİLLEBRAND (Hastalığı) Bkz. Hemofili A tedavisi. Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
ZOLLINGER-ELLISON - Anti-asitler, anti-histaminikler (Bkz. KRO ­ N I K GASTRIT) . - Tümörün cerrahi yolla çıkarılması Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
Yüz Felci *SPESİFİK TEDAVİSİ YOKTUR *KORTİZON TEDAVİSİ yapılabilir ama etkinliği tartışma konusudur. * ORT A KULA K İLTÎHABINI N TEDAV İ EDILMES I : hastalığın belirlenmesinden ve yapılan antibiyogramdan sonra 4 hafta antibiyotik tedavisi. - Semi- sentetik penisilinler - Sefalosporin'ler. - Quinolon'lar. - Eğer gerekirse, timpanik bullanın trepanasyonu. * SUNİ GÖZYAŞI DAMLATILARAK korneanın kurumasının engellenmesi. Konjonktiva ve kornea enfeksiyonunu önlemek için antibiyotikli göz damlası. Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
Yumuşak Damağın Sarkması(Uzaması) Klomipramin (Anafranil*) gibi antidepresanlar 24 saatlik 3 ilâ 4 mg/kg dozlarda 2 defada ;etrafı yıkma şeklinde davranış bozuklukları da mevcutsa bir nöroleptikle beraber, örneğin 2 defada alınmak üzere 2 mg/kg/gün dozunda pipamperon {Dipiperon*) verilebildiği gibi sesli tepkilerin varlı­ ğında trioksazinde {Relazin ND) uygulanabilir. Davranış bozukluğu tedavilerin tümünde ortak tedavi olacaktır (Başka yere gitmesinde olduğu gibi ayrılış ve dönüşlerde ayni tedavi) Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
YABANCI CİSİM BRONKOPNÖMONOSİ • Müdahale sırası ve sonrasında cismin eğimine ve intübasyona dikkat ile atropin verilmesi ve diyete uyulması, ANESTEZİ SIRASINDA GASTRİK SONDANIN İNHALASYON RİSKLERİNİ GÖZLE GÖRÜLÜR BİÇİMDE AZALTIR • EĞER BUNUNLA BİRLİKTE KAZALAR OLURSA (özellikle megaözofagus sırasında) çok hızlıca yapılmasından dolayıdır (mümkünse ilk yirmi dakikada). Sekonder ödem riski nedeniyle 5 ml'yi geçmeyecek şekilde sodyum bikarbonatın çok küçük miktarlarda ve tekrarlayarak verilmesiyle, trakhea ve bronşları "ovarak-iyice- yıkama". Klasik olarak bunlara paralel şekilde sekonder enfeksiyonları kontrol amacıyla antibiyotik verilmesi(Penisilin G* İv) yerinde bir uygulama olur. Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
WOLF-PARKINSON-WHITE SENDROM Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
VENTRİKÜLER FİBRİLASYON Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
VULVA VE VAGİNA (YARALANMALAR) Yaranın dikilmesi gereklidir. Vajina Yarası Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
ZOLLINGER-ELLISON (Sendrom) Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
VASKÜLARİTLER Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
VASKÜLARİTLER Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
VASKÜLARİTLER Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
VASKÜLARİTLER Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
VASKÜLARİTLER Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
TORAKO-LUMBAL OMURLARIN HASTALIKLARI Bkz. SERVIKA L OMURLARı N HASTALıKLAR ı Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
TRACHE KOLLAPSİ Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
TRACHEİT Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
TRİCHUROSE SPESİFİK - Mebendazol: (Temlin KM): 100 mg'lık tablet, birbirini takip eden 5 gün süreyle günde 2 kezlik uygulama, 2 kg'ın altında olanlara 1/2 tablet ve 2 kg'ın üzerinde olanlarda 1 tablet. - Fenbendazol (Panacur) 3 gün süreyle 50 m g/kg Febantel (Rintal): (3 gün süreyle 10 mg/kg ya da tek bir alımda 25 mg/kg) - 3 aydan küçük yavrular: tek bir günde sabah, öğle ve akşam 3 kg için 1 tablet - 3 aydan büyük yavrular: 3 gün süresince günde 1 kez 10 kg için 1 tablet * YARDIMCI: parazitin eliminasyonu normal bir geçişin oluşmasını sağlar. Ağır vakalarda antispazmodikler, intestinal lavajlar. Ortam dezenfekte edilirken yumurtaların çok dirençli oldukları dikkate alınmalıdır Kedi / Köpek Semptomlar | Düzenle | Sil
Bakteri ve mantar enfeksiyonu Kuş Semptomlar | Düzenle | Sil
AFRİKA AT HASTALIĞI (AHS) At Semptomlar | Düzenle | Sil
ŞARBON At Semptomlar | Düzenle | Sil
AVUSTRASLYA BAT LYSSA VIRUS At Semptomlar | Düzenle | Sil
BORNA HASTALIĞI At Semptomlar | Düzenle | Sil
BRUSELLOZ At Semptomlar | Düzenle | Sil
KOKSİDİYOİDOMİKOZ At Semptomlar | Düzenle | Sil
BULAŞICI AT METRİTİS (CEM) At Semptomlar | Düzenle | Sil
DOURİNE At Semptomlar | Düzenle | Sil
DOĞU AT ENSEFALİTİ At Semptomlar | Düzenle | Sil
ATLI ANAPLASMOZ At Semptomlar | Düzenle | Sil
ATLI COİTAL EXANTHEMA (EHV-3) At Semptomlar | Düzenle | Sil
AT KORONA VİRÜSÜ (ECoV) At Semptomlar | Düzenle | Sil
At Herpes Virüsü At Semptomlar | Düzenle | Sil
ATLARDA BULAŞICI ANEMİ (EİA) At Semptomlar | Düzenle | Sil
AT GRİBİ At Semptomlar | Düzenle | Sil
MULTİNODÜLER PULMONER FİBROZİS (EMPF) At Semptomlar | Düzenle | Sil
PEGİVİRUS (EPgV) At Semptomlar | Düzenle | Sil
AT PİROPLASMOZ At Semptomlar | Düzenle | Sil
EKEN PROLİFERATİF ENTEROPATİ (EPE) At Semptomlar | Düzenle | Sil
ATLARIN PROTOZOAL MYELOENCEFALİTİ (EPM) At Semptomlar | Düzenle | Sil
AT BİNASI At Semptomlar | Düzenle | Sil
AT RİNOSPORİDİOSİS At Semptomlar | Düzenle | Sil
SPOROTRİCHOSİS At Semptomlar | Düzenle | Sil