Semptom Listesi

Yeni Semptom Ekle

Semptom Açıklama Tür
ALT artışı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kan Amonyak düzeyi artışı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Anemi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Leukositozis Kedi / Köpek Düzenle | Sil
AST artışı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
GGT artışı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Glukoz düşük olması Kedi / Köpek Düzenle | Sil
LDH artışı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
SDH artışı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Serum Bilirubin değeri artışı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Total Proteinin düşük olması Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Albumin düşmesi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
ALP artışı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
BSP retensiyonunun 2-6 kez artması Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Gammaglobulin düzeyi artışı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Hiperkolesterolemi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Plazma Safra Asitleri artışı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Protrombin süresi uzaması Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Total Bilirubin artışı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Lenfopeni Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Lökopeni (kanlı ishalin görüldüğü olgularda) Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Nötropeni Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Pıhtılaşma süresi uzaması Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Trombositopeni Kedi / Köpek Düzenle | Sil
AP artışı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
İdrar dansitesinin düşük olması Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Amilaz artışı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Glukoz artışı (serumda) Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Glukozüri Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Ketonüri Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kolesterol artışı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Lipaz artışı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Trigliserit artışı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Ağızda kötü koku Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Anoreksi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Ateş Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Dehidrasyon Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Depresyon Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Halsizlik Kedi / Köpek Düzenle | Sil
İştahsızlık Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Polidipsi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
İshal Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kilo kaybı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Abdomenin palpasyonunda organamegali, kraniyel abdomende ağrı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Ağız mukozasında peteşiyal hemorajiler Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Deride peteşiyal hemorajiler Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Hematemesis Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kusma Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Melena Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Rektal kanama Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Sarılık Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Asites Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Hepatomegali (ağrı ile birlikte) Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Poliüri Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Polifaji Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Aşırı salivasyon Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Boş çiğneme hareketleri Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Boş yutkunma hareketeleri Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Dispne Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Öğürme Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Öksürük Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Regurgitasyon Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Dışkı (kanlı) Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Bitkinlik Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Ağızda mukoz membranlarda hiperemi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Ateş (40 º C ,1-6 gün, bifazik) Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Başta ödem Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Boyunda ödem Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Burun akıntı (seröz) Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Dudaklarda hematom Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Göğüste ödem Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Karın duvarına basınç yapılması halinde kusmanın meydana gelmesi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Karın duvarının gergin ve duyarlı olması Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Konjunktivitis Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Konvülziyonlar Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Korneal apasite Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kulakta hematom Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Lakrimasyon Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Mukozalarda kanamalar Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Taşikardi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Tonsillerde büyüme Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Mukoz membranlarda solgunluk Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Yutkunma güçlüğü Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Eksersiz intoleransı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Nabız artışı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Solunumda kötü koku Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Ağzın açık olması Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Larengoskopik muayenede glottis ve epiglottisin hiperemik görülmesi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Öksürük (önce kuru, kısık, kısa. sonra; yaş, yumuşak, ağrılı) Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Öksürük larynixin palpasyonu, soğuk ve tozlu hava, soğuk su ve tabletlerin içirilmesi ile aktive edilmesi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Ses kısıklığı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Solunumun hırıltılı olması Kedi / Köpek Düzenle | Sil
İnspirasyonda güçlük Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kornaj Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Salivasyon Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Başını tırmalama çabaları Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Eksersizden sonra hırıltılı sesin duyulması Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Eksersizden sonra ortaya çıkan hırıltılı sesin ortalama 10 dk sonra kaybolması Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Larengoskopik muayenede larenksde asimetrinin görülmesi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Yorulması (çabucak) Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Dispnenin nöbetler halinde olması Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Islık sesinin duyulması (1-2 dakika aralıklarla nöbetler halinde) Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Ateş Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Burundan kanlı, köpüklü akıntı gelmesi Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Titremeler Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Dehidrasyon Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Dispne Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Diş gıcırdatması Koyun / Keçi Düzenle | Sil
İshal Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Salivasyon Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Solunum sayısı artışı Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Gelişme geriliği Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Yorgunluk ve bitkinlik Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Zayıflama Koyun / Keçi Düzenle | Sil
İştihasızlık Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Sürüden ayrı kalması Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Ayakta duramaması Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Durgunluk Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Burun akıntısı Koyun / Keçi Düzenle | Sil
İnkoordinasyon Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Salivasyon (köpüklü) Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Harekette isteksizlik Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Topallık Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Tutuk yürüyüş Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Konstipasyon Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Aşırı duyarlılık Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Ruminasyonun durması Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Yutma güçlüğü Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Burun akıntısı (müköz) Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Çenenin gevşek olması Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Giderek tam felç tablosunun şekillenmesi Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Solunum tipinin abdominal olması Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Yürürken başın bir yana gitmesi veya yukarı aşağı oynaması Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Ayaklarda corona bölgesinde, kulaklarda, yanakların iç yüzünde, anus ve vulva/scrotum çevresinde lezyon şekillenmesi Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Dudakların içe dönen kesiminde, dudak derisinde, comissura labialis'de papuller meydana gelmesi Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Emerken veya otlarken ağrı duymaları Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Lezyonlardaki kabuklar kaldırıldığında altta kısmen irinli, kızarık, ahududu görünüşünde, kanayan granulasyon dokusunun görülmesi Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Merme ve burun deliklerinin çevresinde papuller meydana gelmesi Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Papullerin yaklaşık 0.5 cm kadar çapta; tek tek veya biribirine bitişik şekilde olması Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Papullerin yüzeyini örten kabuğun ağaç kabuğu gibi çatlaması, kolayca parçalanır olması Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Papullerin yüzeyinin kalın, nisbeten yapışkan kıvamda, koyu renkli kabuklarla örtülü olması Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Papüllerin alttaki granulasyon dokusundan bütünüyle kopup ayrılmaması; pul pul dökülmesi Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Papüllerin dokunulduğunda ağrı olması Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Yeme, içmenin durması Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Yürüyememesi Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Boynun gergin durumda olması Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Kulakların dik olması Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Ağız mukozasında, özellikle dilin yanlarında, erozyon ve ülserlerin şekillenmesi Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Ağızdan gelen kokunun giderek iğrenç hale gelmesi Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Ayaklarda corona bölgesinde deride koyu mavimtırak - erguvani görünüşte bir renk değişmesinin görülmesi Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Dudaklar, damak ve dilin kısa sürede ödemli bir hale gelmesi Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Dudaklarda titreme veya seyrime tarzında irade dışı hareketlerin olması Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Mukozaların siyanotik görünüşte olması Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Omuz tutukluğu Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Tırnakların sıcak ve ağrılı olması Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Yanak mukozasında kızarıklık olması Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Ayakların vücuttan biraz uzak tutulması Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Ayaklarda corona bölgesinin kızarık olması Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Tırnak arasındaki veziküllerin patlaması ve kızarık görünüşte sıyrıkların ortaya çıkması Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Bacakların gergin ve yanlara açık olması Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Başın öne doğru uzanmış olması Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Burun deliklerinin açık olması Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Trismus Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Vücudun atlama sehpası vaziyetini alması Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Vücudun gergin olması Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Yüz kaslarının gergin olması Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Akciğerler hiperemik Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Kalp kası pişmiş kıvamda Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Abomasum mukozasının çok ödemli ve hiperemik olması Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Akciğer ödemi Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Endokard ve epikardda peteşiler Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Kalp kasında, iskelet kaslarında ödem, yer yer peteşiyal kanamalar ve nekroz odaklarına rastlanılması Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Diş etlerinde, sert damakta, farenks, özofagus, tracheada vezikül ve erozyonların bulunması Koyun / Keçi Düzenle | Sil
İskelet kaslarında kanama ve nekroz odaklarına rastlanılması Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Kalp kasında beyaz gri lekeler halinde myocard defektlerinin görülmesi Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Pleurada peteşiyal hemorajilerin olması Koyun / Keçi Düzenle | Sil
Abomazum mukozasında çapları birkaç mm'den birkaç cm'ye kadar değişen çok sayıda ülser lezyonlarının görülmesi Sığır Düzenle | Sil
Hemorajiler kaslarda, lenf yumrularında, trachea, özefagus, akciğer, kalp, abomasum, ince barsaklar, karaciğer ve böbreklerde Sığır Düzenle | Sil
Safra kesesinde hemorajilerin olması Sığır Düzenle | Sil
Serozalarda peteşiyel kanamalar görülmesi Sığır Düzenle | Sil
Akciğer ödemi Sığır Düzenle | Sil
Abomasumda konjesyon Sığır Düzenle | Sil
Beyinde perivasküler kanamalar Sığır Düzenle | Sil
Enteritis (kataral) Sığır Düzenle | Sil
Kalpte hemorajik kanama olması Sığır Düzenle | Sil
Omasum içeriğinin tamamen kurumuş ve sertleşmiş olması Sığır Düzenle | Sil
Purkinje hücrelerinde parçalanma oluşması Sığır Düzenle | Sil
Lenf yumrularının büyümesi Sığır Düzenle | Sil
Lenf yumrularında ödem olması Sığır Düzenle | Sil
Subendokardial dokularda peteşiyel kanamalar Sığır Düzenle | Sil
Peyer plaklarında büyüme, ödem ve kesit yüzeylerinde hemorajiler olması Sığır Düzenle | Sil
Barsaklarda ülserler Sığır Düzenle | Sil
Seröz zarlarda peteşiyel kanamalar Sığır Düzenle | Sil
Kalp kaslarında dejenerasyon Sığır Düzenle | Sil
Safra kesesinde büyüme Sığır Düzenle | Sil
Kanda Hemakonsantrasyon Sığır Düzenle | Sil
Larenks ödemi Sığır Düzenle | Sil
Abomasum ve barsak mukozalarında hiperemi, yer yer kanama ve ülseratif lezyonlar bulunması Sığır Düzenle | Sil
Ağız, burun, vulva gibi organlarda difterik yangı odakları Sığır Düzenle | Sil
Mukoza üzerinde hemorajik-fibrinoz ve kısmen peynirimsi karakterde eksudat birikimi Sığır Düzenle | Sil
Mukozalarda epitel yıkımından dolayı sıyrılmalar görülmesi Sığır Düzenle | Sil
Kalp kasında gri-beyaz lekeler (kaplan postu görünümü) olması Sığır Düzenle | Sil
Ağzın açık olması Sığır Düzenle | Sil
Ağızda pis koku Sığır Düzenle | Sil
Ağzın kolaylıkla açılabilir olması Sığır Düzenle | Sil
Ağızdan köpüklü salya gelmesi Sığır Düzenle | Sil
Dilin üst tarafının ön kısımlarında nodüler lezyonların ülserleşmesi Sığır Düzenle | Sil
Atlama sehpası pozisyonu alması Sığır Düzenle | Sil
Abortus Sığır Düzenle | Sil
Anüri Sığır Düzenle | Sil
Ağız çevresinde ekzematöz deri değişiklikleri Sığır Düzenle | Sil
Başını ileri doğru uzatması Sığır Düzenle | Sil
Bacakların hafif açık olması Sığır Düzenle | Sil
Bakışların sert olması Sığır Düzenle | Sil
Burun akıntısı Sığır Düzenle | Sil
Burun akıntısı (muko-prulent) Sığır Düzenle | Sil
Ağız mukozasının ödemli ve ağrılı olması Sığır Düzenle | Sil
Ağızda erezyon ve ülserler (keskin kenarlı kırmızı renkte) Sığır Düzenle | Sil
Burun mukozasında pseudomembran ve mukoprulent akıntı görülmesi Sığır Düzenle | Sil
Burun çevresinde ekzematöz deri değişiklikleri olması Sığır Düzenle | Sil
Deri altı anfizemi Sığır Düzenle | Sil
Derinin az kıllı yerlerinde kızarıklık ve kabuklar görülmesi Sığır Düzenle | Sil
Dilin üst ve alt yüzünde, yanak ve dudakların iç yüzünde, dişetlerinde kepek serpilmiş gibi nekrotik odaklar görülmesi Sığır Düzenle | Sil
Çiğneme güçlüğü Sığır Düzenle | Sil
Çırpınma Sığır Düzenle | Sil
Dehidrasyon Sığır Düzenle | Sil
İshal (karşıya fırlar tarzda) Sığır Düzenle | Sil
Vagina mukazasında nekrotik odaklar Sığır Düzenle | Sil
Dilin ağızdan dışarı sarkması Sığır Düzenle | Sil
Diş gıcırdatması Sığır Düzenle | Sil
Vulva ve prepisyumda kepek serpilmiş gibi nekrotik odaklar görülmesi Sığır Düzenle | Sil
Defekasyon azalması Sığır Düzenle | Sil
Defekasyonun tamamen durması Sığır Düzenle | Sil
Vulvanın ödemli olması Sığır Düzenle | Sil
Ağızda veziküller şekillenmesi (2. veya 3. günden itibaren bezelye-nohut büyüklüğünde veziküller şekillenmesi) Sığır Düzenle | Sil
Ateşin 2-3 gün içinde normale dönmesi Sığır Düzenle | Sil
Ayakların korona bölgesinde veziküller şekilenmesi Sığır Düzenle | Sil
Dilin ucunda, dilin üstü ve yanlarında, diş etlerinde, dudak ve yanak mukozalarında berrak su dolu vezikül ve bullalar olması Sığır Düzenle | Sil
Deride kızarıklık olması Sığır Düzenle | Sil
Memelerde lezyonlar oluşması Sığır Düzenle | Sil
Sağıma ve buzağının emmesine izin vermemesi (memedeki lezyonlar nedeni ile) Sığır Düzenle | Sil
Salivasyon (ağızdan sicim tarzında akması) Sığır Düzenle | Sil
Dispne Sığır Düzenle | Sil
Tırnak aralarında veziküller şekillenmesi (2. veya 3. günden itibaren bezelye-nohut büyüklüğünde veziküller şekillenmesi) Sığır Düzenle | Sil
Dışkı (kuru ve sert) Sığır Düzenle | Sil
Dışkı (sulu kıvamda) Sığır Düzenle | Sil
Dokunma ve sese spastik cevap vermesi Sığır Düzenle | Sil
Deri renginin grileşmesi Sığır Düzenle | Sil
Durgunluk Sığır Düzenle | Sil
Diş etlerinde ülserler ve kanamalar görülmesi Sığır Düzenle | Sil
Derideki kabuk kaldırılınca yerlerinde çatlaklar ve kanamalar gözlenmesi, deri yüzeyinin kırmızı olması Sığır Düzenle | Sil
Deride kabuklanma Sığır Düzenle | Sil
Göz kapaklarının düşmesi Sığır Düzenle | Sil
Göz kapaklarının yarıya kadar kapalı olması Sığır Düzenle | Sil
Göz çevresinde ekzematöz deri değişiklikleri olması Sığır Düzenle | Sil
Hareket etmede yatıp kalkmada isteksizlik Sığır Düzenle | Sil
Solunum sayısında artış Sığır Düzenle | Sil
Süt veriminde düşme Sığır Düzenle | Sil
Salivasyon (Aşırı salivasyon) Sığır Düzenle | Sil
Yürüyüşün sallantılı olması Sığır Düzenle | Sil
Solunumun yüzlek olması Sığır Düzenle | Sil
Su içememesi Sığır Düzenle | Sil
Su içme isteğinin fazla olması Sığır Düzenle | Sil
İştahsızlık Sığır Düzenle | Sil
İshal Sığır Düzenle | Sil
İshal (kanlı) Sığır Düzenle | Sil
İshal (şiddetli) Sığır Düzenle | Sil
İshal (Çok pis kokulu) Sığır Düzenle | Sil
Kaşıntı Sığır Düzenle | Sil
Kas kasılmalar (Bütün kaslarda) Sığır Düzenle | Sil
Kalp frekansında artış Sığır Düzenle | Sil
Karpal eklemlerin şişkinleşmesi Sığır Düzenle | Sil
Korona bölgesinin kalınlaşması Sığır Düzenle | Sil
Kaslarda titreme Sığır Düzenle | Sil
Kulakların dik durması Sığır Düzenle | Sil
Kulaklarını normal şekilde oynatamamaları Sığır Düzenle | Sil
Kuyruğun kalkık olması Sığır Düzenle | Sil
Kulak çevresinde ekzematöz deri değişiklikleri Sığır Düzenle | Sil
Nabız zayıflığı Sığır Düzenle | Sil
Nabız artışı Sığır Düzenle | Sil
Öksürük Sığır Düzenle | Sil
Solunumun hızlı olması Sığır Düzenle | Sil
Pupillar refleksinin azalması Sığır Düzenle | Sil
Tırnak düşmesi Sığır Düzenle | Sil
Testislerde gelişme geriliği Sığır Düzenle | Sil
Tarsal eklemlerin şişkinleşmesi Sığır Düzenle | Sil
Titreme Sığır Düzenle | Sil
Topallık Sığır Düzenle | Sil
Trismus Sığır Düzenle | Sil
3. göz kapağının düşmesi (Başın kaldırılması durumunda) Sığır Düzenle | Sil
Yerde yatma, Ayağa kalkamama Sığır Düzenle | Sil
Yem yiyememesi Sığır Düzenle | Sil
Yutma güçlükleri Sığır Düzenle | Sil
Yutak kaslarının gevşemesi Sığır Düzenle | Sil
Yemini güçlükle alması Sığır Düzenle | Sil
Yürüyüşte tutukluk Sığır Düzenle | Sil
Yüz hatlarının gergin olması Sığır Düzenle | Sil
Masseter kaslarının gevşemesi Sığır Düzenle | Sil
Göz yaşı akıntısı Sığır Düzenle | Sil
Larenks çevresinde ekzematöz deri değişiklikleri Sığır Düzenle | Sil
Deride hafif kalınlaşma Sığır Düzenle | Sil
Mortalite % 80-100 dolayında olması Sığır Düzenle | Sil
Rumen kontraksiyonlarının güçlü olması Sığır Düzenle | Sil
Tenesmus Sığır Düzenle | Sil
Zayıflama Sığır Düzenle | Sil
Zayıflamanın hızlı olması Sığır Düzenle | Sil
Dilde paraliz Sığır Düzenle | Sil
Salivasyon Sığır Düzenle | Sil
Dudak ve dudak çevrelerinde erozyonların dikkati çekmesi Sığır Düzenle | Sil
Kıl dökülmesi Sığır Düzenle | Sil
Yemi ağızdan düşürmesi Sığır Düzenle | Sil
Yere düşerek bir daha ayağa kalkamaması Sığır Düzenle | Sil
Ateş (41 dereceye varan yüksek ateş) Sığır Düzenle | Sil
Salivasyon (köpüklü) Sığır Düzenle | Sil
Adımların kısa ve dik atılması Sığır Düzenle | Sil
İshal (mukuslu) Sığır Düzenle | Sil
Lenf yumrularının şişmesi Sığır Düzenle | Sil
Burun akıntısı (seromukoz) Sığır Düzenle | Sil
Fotofobi Sığır Düzenle | Sil
Konjunktivalarda hiperemi Sığır Düzenle | Sil
Ağzını şapırdatması Sığır Düzenle | Sil
Göz yaşı akıntısı (başlangıçta müköz karakterde daha sonra prulent-kanlı) Sığır Düzenle | Sil
Tırnak aralarında erozyonlar Sığır Düzenle | Sil
Dışkının çok sulu muhatla karışık ve köpüklü olması Sığır Düzenle | Sil
Kılların dikleşmesi Sığır Düzenle | Sil
Konjunktivalarda ödem Sığır Düzenle | Sil
deneme Kedi / Köpek Düzenle | Sil
ABDOMİNAL SIVI BİRİKMESİ Kedi / Köpek Düzenle | Sil
zxxx Kedi / Köpek Düzenle | Sil
ZZZZ Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Abdominal genişleme Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Pozitif dalgalanma Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Klinik Muayene Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Anamez (Travma) Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Minör Bozukluklar Kedi / Köpek Düzenle | Sil
10-20 Saniyelik Durgunluk Kedi / Köpek Düzenle | Sil
10-20 Saniyelik Durgunluk Kedi / Köpek Düzenle | Sil
30-40 Saniyelik Durma Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Basit akut adenit: tek taraflı veya çok sayıda ganglionda şişkinlik Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Gelişme döneminde purulent bir koleksiyon toplanması Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Nötrofili Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Lenf yumrulardan alınan biyopsi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Zayıflama Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Zayıflama Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Anemi ve sürekli havlama Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Anemi ve sürekli havlama Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Ateş Atakları Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Çeşitli yerlerde ödemler Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Lenf yumrularında hipertrofi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Miyokarditler Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Sinir sistemi belirtileri Kedi / Köpek Düzenle | Sil
İyi tolere ediliyorsa semptomsuz Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Karaciğer büyümesi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Sıvı Birikmesi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Ödem Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Larinks bölgesindeki yumuşak dokunun aşırı gelişmesi sonucu gürültülü solunum gözlenmesi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Ekstremitlerin distal kısımlarında, boyun ve göğüste deri kıvrımlarında gelişme ve derinin kalınlaşması Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Yorgunluk Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Obezite Eğilimi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Meme Tümörleri Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Diş Etlerinde Çekilme Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Çenede Veya Yüzde Kalınlaşma Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Diş Anomileri Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Topallama Kedi / Köpek Düzenle | Sil
İri Hacimli Ödemler Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Tedrici Olarak Deformasyonların Görülmesi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Ağrı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
İç Organlarda Kronik Bir Olay Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Derin Aktinomikoz Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Deri Veya Yüzeysel Aktinomikoz Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Üre Ve Kreatin Oranlarında Artış Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Hastanın Sıvı Durumundaki Değişmeler Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kongestion Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Eksudasyon Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Rezolusyon Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Oskultasyonda Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Valvuler Ödem Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Düzensiz, Uzayan Hipertermi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
EKG Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Sistolik Üfürüm Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Çok Sıklıkla Sistolik Üfürüm Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Çok Sıklıkla Sistolik Üfürüm Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Değişik Kalp Sesleri Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Hipertermi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Uyuşukluk Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Ekstrasellüler Dehidratasyon Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Şok Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Dışkının Görünümü Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Gurultu Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Abdomende Gerginlik Kedi / Köpek Düzenle | Sil
İntestinal Kaynaklı Ağrı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Karaciğer Kütlesinde % 70 Yıkım Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Sindirim Sorunları Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Diyare Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Hepatit Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Koagülasyon Eksikliği Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Hemoraji Sendromu Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Konvülsiyonlar Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Sarsak Yürüyüş Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Bilinç Kaybı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Yürüme Bozuklukları Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Hemorajik Şiddetli Diyare Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Karın Ağrısı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kanamalı İshal Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Batında Genişleme Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Şok Sendromu Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Şok Sendromu Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kardiyak Aritmilerde Sıklık Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Apne Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Değişik Görünümde Dispene Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Polipne Kedi / Köpek Düzenle | Sil
İnspiratuar Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Ekspiratuar Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Düzensiz Solunum Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Şiddetli Kararsız Siyanöz Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Anksiyete Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Anksiyete Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Anksiyete Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Aşırı Ajitasyon Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Asemptomatik Kedi / Köpek Düzenle | Sil
İshal Oluşturan Enteritler Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Epistaksis Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Giderek Gelişen Anemi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kaşeksi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Deri Lezyonları Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Laringo-Trakeit Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Boğuk Öksürük Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Ganglinoer Hipertrofi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Sub-periostal hemerajiler Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kulaklarda düşme Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Nekroz Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Bkz. Hipertrofik Osteodistrofi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Sino-aurikuler Bloklar Kedi / Köpek Düzenle | Sil
İnteraurikuler Bloklar Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Sinkoplar Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kapasite Noksanlığı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Nabızda Yavaşlama Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Nabız Anomileri Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Dalgınlık Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Sertçe Yıkılma Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kasılma Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Siyanöz Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Ölüm Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Üriner İnkontinens Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Hiporefleksi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Hipotoni Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Simetrik Paralisi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Paresi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Servikal Gerginlik Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Ataksi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Yüzlek Ağrılara Duyarlılık Kaybı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Derin Ağrılara Duyarlılık Kaybı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Tetraparezi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Tetrapleji Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Parezi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Paralizi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Sinkoplar İle Eforda Sıkıntılı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
İnspiratuar Ağrılıklı Dispne Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kuru Ve İnatçı Öksürük Nöbetleri Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kuvvetli Ajitasyon Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Hapşırık Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Rinitis Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Burun Akıntısı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Rektal Isı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Bkz. BRONKO- PNÖMONİ Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Bronşlarda Yaş Raller Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Orşit Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Epididymit Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Prostatit Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Sterilite Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Artrit Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Spondylodiscit Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Sıklıkla Abort (Gebelikte) Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Metrit Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Sterlite Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Bazan Embriyoner Rezorbsiyon Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Sekonder Olarak Glokom Ve Uveitis Sekelleri Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Bir Ya Da Her İki Burun Deliğiden Burun Akıntısı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Akut Akıntı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kronik Akıntı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Yüzde Şekil Bozuklukları Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kemikde İrinli Veya Tümörlü Bir Değişiklik Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Purulent Kolleksiyon Veya Tümör Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Söröz Akıntı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Enflamasyonun gelişimine göre akıntının daha visköz ve yoğun hale dönüşme eğilimi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Daha koyu ve renkli akıntı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Adenom Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Sıklıkla erişkin erkeklerde görülür Predıspoze ırklar: Koker. Buldog Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Sıklıkla erişkin erkeklerde görülür Predıspoze ırklar: Koker. Buldog Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kanseroz Tümörler Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Her ıkı cinsiyette aynı sıklıkta ve daha ender gözlenirler. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Her ıkı cinsiyette aynı sıklıkta ve daha ender gözlenirler. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Daha hızlı ve infiltre olabilen gelişmeleri vardır; prolıferatıf ve hemorajik eğilimlidirler. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Vakaların % 80'ınde adenokarsinomlara hi- perkalsemı eşlik eder. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Polıurı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Polidıpsı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Ano- reksı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Letarji Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kusma Kedi / Köpek Düzenle | Sil
akut böbrek yetmezliği Kedi / Köpek Düzenle | Sil
kardıyak elektrogenes bozuklukları Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Dispne Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Poliuro Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Amiyotrofi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Abdomınal distensiyon Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Simetrik ve Hilateral Alopesi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kıl folliküllerinin keselerinde incelme ve kalsinöz lezyonlar, Kedi / Köpek Düzenle | Sil
değişken hiperpıgmentasyon Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Değişken Hiperpıgmentasyon Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Flebektaziler Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Hipogenitalizm Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Lokomotor Güçlükleri Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Dizin Mediyal Profilinde Kalınlaşma Kedi / Köpek Düzenle | Sil
RADYOLOJİK MUAYENE (mediolateral çekim) Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Primer Lezyonlar (Veziküller) Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Sekonder Lezyonlar Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Sekonder Lezyonlar Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Tüy Dökülmesi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Pyodermatitle Komplike Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kaşıntı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Miyosit Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kas Tutulumu Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Çiğneme ve Su İçmede Güçlük Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Hareket Etmede Belli Bir Katılık Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Hareket Etmede Belli Bir Katılık Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Megaözofagus Varlığı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Pnömopati Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Mastikatör Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Crural Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Atrofi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Dehidratasyon (Susuz Kalma) Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Zayıflık Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Dışkıyla Küçük Miktarlarda Sıvı Ve Kan Kaybı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Abdominal Ağrılar (Bazen Batında Distan- Siyon) Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Palpasyonda Şiddetli Ağrı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
SEMPTOMLARIN ŞİDDETLİ VE TABLONUN OLUŞUM HIZI Kedi / Köpek Düzenle | Sil
ASİT-BAZ DENGESİ BOZUKLUKLARININ KARAKTERİ Kedi / Köpek Düzenle | Sil
hızlı geçiş durduğunda metabolik alka- lozla birlikte duodenogastrik reflu Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Başka Durumlarda Metabolik Asidoz Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Poliüri-Polidipsi Sendromu Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Beslenme Davranışının Değişmesi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Yutma sırasında kafada kesik hareketlerin gözlenmesi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Ağızdan salya akması Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Regürgitasyon Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Muhtemel yanlış yutma Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Abdominal Pulzasyonlar Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Alkaloz Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Nervus Phre- Nicusun Hipereksitabilitesi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
deneme Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Düzensiz Dispne Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Not: Dispneyi belirginleştirmek için "sandalye* diye tabir edilen manevranın yapılışı sırasında önlem alınmalıdır, aksi taktirde tehlikeli sonuçları olabilir. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Not: Dispneyi belirginleştirmek için "sandalye* diye tabir edilen manevranın yapılışı sırasında önlem alınmalıdır, aksi taktirde tehlikeli sonuçları olabilir. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kalp Yetmezliği Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Diffuz Kardiak İskemisi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
İnfeksiyöz Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Toksık Akut Miyokarditler Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Endokarditler Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Perikarditler Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Yatrojenik Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Dijitalikler Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Hipokaliemi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kateşolaminler Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Anestezikler Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Mide Torsiyonu Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Önemli Travmalar Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Jinekomasti Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Penis Küçülmüş Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Prepisyum Pörsümüş Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Libido Kaybı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kriptorşizm Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Hipogenitalizm Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Hipergenitalizm Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Memelerin ve Vulvanın Büyümesi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Memelerin ve Vulvanın Büyümesi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Metaöstrusta mukoid Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Metaöstrusta Mukoid Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Genital Akıntı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Akut Topallama Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kesik Kesik Gerileme Devreleri Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Ağrı İntermittant Karakterdedir Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Büyümede Gecikme Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Ensefalit Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Böbrek Yetmezliği Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Spasmlar Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Paraliz Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Keratit Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Palpasyon-Bası Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Sürekli Halde Cyanozis Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Sol Kalbin Hasisinde Sistolik Üfürüm Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Nörolojik Kayıplar Kedi / Köpek Düzenle | Sil
TEK VEYA ÇİFT TARAFLI HIZLICA PARALİZ OLUŞUMU Kedi / Köpek Düzenle | Sil
KOLUMNA VERTEBRALIS ÜZERİNDE AĞRI OLMAMASIDIR Kedi / Köpek Düzenle | Sil
İrritasyona Kedi / Köpek Düzenle | Sil
İnflamasyon Kedi / Köpek Düzenle | Sil
İdrar prepusyumun deliğinden damla damla veya iplik şeklinde sızar. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Ülserleşme Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Nekrotik Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Çevre dokuların escarifikasyonu ile genişleyen prepusyum Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Çevre dokuların escarifikasyonu ile genişleyen prepusyum Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Fimosis Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Neoplazi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Sikatriks Dokusunun Büyümesi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Sıklıkla Asemptomatik İnfestasyonlar Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kronik Öksürük Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Solunum Güçlüğü Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Yüksek Ateş Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Extremitelerde Ödem Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Fonksiyonel Topallık Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Predispozisyon Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Generalize Eritematöz Pruriginöz Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Alerjik Veya Seboreik Bir Etki Uyandıran Squamözler Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Deri ve mukozanın birleştiği noktalarda ülserasyonlar ile çoğunlukla otoimmün hastalıklarla (pemfigus, LED) karıştırılan depigmentasyon Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Deride tek tek veya çok sayıda nodülün bulunması Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Ağız mukozasında hatta dilde, bazen kronik stomatit görünümü veren ülserativ erozyonlar Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Sıklıkla kan pıhtıları içeren ya da kahverengikırmızı renkte akut kusmalar Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kan kusmanın şiddetlenmesi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Karın Ağrıları Kedi / Köpek Düzenle | Sil
İnfertilite Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kızgınlık Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Cinsel Yetersizlik Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Agametogenesis Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kronik Diyare Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Tek Belirti Staetore Kedi / Köpek Düzenle | Sil
8-12X9-13 m mikron çapında, 2-4 çekirdekçik içeren ve merkezinde 2 elemanı olan kistler Kedi / Köpek Düzenle | Sil
8-12X9-13 m mikron çapında, 2-4 çekirdekçik içeren ve merkezinde 2 elemanı olan kistler Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Trophozoitlcr. 9-20 x S-15 m. mikron çapında, damla tarzında ve 8 flagellalı. Muayerneleri tekrarlamak, bulunan parazitleri ortadan kaldırmak. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Alopesi torakolumbal alanda, sınırları iyice belirgin ve genellikle de hiperpigmentedir. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Sıklıkla bilateral ve simetrik olan alopesi çoğu kez vücudun tekbir tarafını ilgilendirebilir veya bir taraf diğerine göre daha etkilenmiş olabilir. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kılların yeniden çıkması normale dönüş¬le beraber 3 ila 4 ayı bulabilir. Kıl yapısı ve renk değişmesi mümkündür. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Genellikle büyük ırk ve /veya çok aktif hayvanlarda ortaya çıkar. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Başlangıcı aldatıcı ve yanıltıcıdır: Aşınmış topallıklar, hastalığın lokalize olduğu yeri bulmayı zorlaştırır. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Not: antikoagiilanlarla intoksikasyon vakalarında. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Diz eklemleri daha çok etkilenir. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Av köpeklerinde özellikle intra muskuler kanamalar birlikte olur. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Hemofili olaylarında: hemorajiler, kronik nüksedici ve travmalardan birkaç dakika sonra gelişirler. Hayvanın yaşamında oldukça erken ortaya çıkarlar. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Giderek gelişen kesin bir artiküler deformasyon. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Etiyolojiye göre deyişen ortak semptomlar. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Ganglionlarda hipertrofi (±bademcik ± Dalak ± karaciğer). Daha ender formlar sindirim, deri ve timus. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
± genel semptomlar. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Non spesifik hematolojik değişiklikler {nötrofili ile lökositoz). Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Hiperkalsemi {vakaların %30-40'ı) Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kanda hiperviskozite sendromu (nadiren). Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Abdominal Distensiyon Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Palpasyonda genellikle ağrılı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Solgun Mukozalar Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Bitkinlik Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Ekstremitelerde Soğuma Kedi / Köpek Düzenle | Sil
İpliksi Nabız Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Primer hemostaz bozuklukları Kedi / Köpek Düzenle | Sil
klinik olarak deri ve mukozada görülebilen hemorajik purpuraların varlığıyla (ekimoz ve peteşiler) ve hemorajik akıntılarla karakterizedirler Kedi / Köpek Düzenle | Sil
TORAKSTAKİ SIVI TOPLANAN DURUMLARIN HEPSİNDE RADYOLOJİK VE KLİNİK SEMPTOMLARIN yanında iyice farkedilen dispneye doğru bir gidiş vardır. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
kan alımı maniplasvonu sırasında ka¬nın pıhtılaşması nedeniyle damarlan zedelememeye dikkat etmek gerekir. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
İştahsızlık Kedi / Köpek Düzenle | Sil
İkter Kedi / Köpek Düzenle | Sil
limon renginde" görünüm: açık sarı ve berrak. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Düşük Dansite < 1030 Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Hücre Bakımından Fakir : < 5000 mm3 Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Yangısel Olaylar Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Sitolizis Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kolestaz Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Sentez Yetmezliği Kedi / Köpek Düzenle | Sil
NOROLOJİK YAKALANMA Kedi / Köpek Düzenle | Sil
kendi çevresinde dönmeler Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Davranış Bozuklukları Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Bilinç Kayıpları Kedi / Köpek Düzenle | Sil
NOROLOJİK YAKALANMA Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Motor Kayıplar Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Bilinç Kayıpları Kedi / Köpek Düzenle | Sil
PORTO-SİSTEMİK ŞANT Kedi / Köpek Düzenle | Sil
AKUT KARACİĞER YETMEZLİĞİ Kedi / Köpek Düzenle | Sil
KRONİK KARACİĞER YETMEZLİĞİ Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Sindirim Bozuklukları Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Mukoza ve dokuların "sarı renge" boyanması. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Genel Durum Bozukluğu Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Inkübasyon: 3-6 gün. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Laringitis Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Sub-maksiller Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Prescapular Adenit Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Uveit (İrisin Yangısı) Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Castro-enterit Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Düşkünlük Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Tedrici Zayıflama Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Degişik Derecede Hipertermi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Splenomegali Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Parapleji Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Enterit Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Nervöz Bozukluklar Kedi / Köpek Düzenle | Sil
4- 8 haftada ölüm Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Hidronefroz Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Unilateral Hidronefroz Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Bilateral Hidronefroz Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Renal Yetmezlikler Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Distensiyon Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Böbreklerde Distensiyon Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kongenitel hidrosefali: 5 haftalık ile 6 yaş arasında ortaya çıkar (%70'i 1 yaşından önce, %30'u 1-6 yaş arası) Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kafatasının Deformasyonu Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Bıngıldak Kaybı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Büyümede Yavaşlama Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Anormal davranışlar (bitkinlik, agressi vite) Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Konvulsiv Krizler Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Görme Eksikliği Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Dikkat Azalması Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Başı aşağıda tutma pozisyonu Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Nöro Muskuler Belirtiler Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Fasikülasyonlar Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kramplar Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Konvulsiyonlar Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Serebral Ödem Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Koma Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Su içmeyi reddetme Kedi / Köpek Düzenle | Sil
interstisyel kısmın hacminin artması Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Periferik dağılım: eğimli bölgeler Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Akciğer Ödemi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Hipervolemi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Aşırı su içme Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Hipernatremi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Hemodilüsyon Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Hipoproteinemi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Hematokritin Azalması Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Deride Kıvrılmalar Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Suyu Reddetme Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Titreme Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Nörolojik Bozukluklar Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Purpura Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Poliuri Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Nervözite Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Ajitasyon Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Diare Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kalp Vurumlannda Artış Kedi / Köpek Düzenle | Sil
elektrokardiyogramda: bütün derivasyonlarda hipervoltaj. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Büyümede Gecikme Kedi / Köpek Düzenle | Sil
PANARTRJTİS Kedi / Köpek Düzenle | Sil
ANKILOSAN SPONDİLARTRİT Kedi / Köpek Düzenle | Sil
önce çok canlı, daha sonra şiddeti giderek azalan ağrının belirmesiyle karakterizedir Kedi / Köpek Düzenle | Sil
ankiloz oluşumuyla ağrı kaybolur Kedi / Köpek Düzenle | Sil
anomalileriyle Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Çevreye İlgisizlik Hali Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Alopesi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Tüylerde Kırılma Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Deride Hiperpigmentasyon Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Hipogonadisme (testislerde atrofi, östrus siklusunun olmaması) Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kaynaşmayan eklem kıkırdaklarındaki kalsifikasyonda gecikme Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kararsız Anomaliler Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Megaözefagus Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Arteriyel kanalın devam etmesi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Diş aşınmalarında gecikme Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Anksiete Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Yüzde Kaşıntı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Ekstremiteleri Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Isırmak (parestesi) Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kassel Zayıflama Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Bilateral Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Simetrik Alopesia Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Deride Pigmentasyon Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Squamosis Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Palpebrada Düşüklük (ptosis). Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Obesite Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kardiak Frekansta Azalma Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Subklinik formlarına sıklıkla rastlanır Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kronik Ateşli Solunum Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Deri şekli Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Ani Yüksek Ateş Kedi / Köpek Düzenle | Sil
41°C'nin üstünde hipertermi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Siyanoz Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Komaya kadar gidebilen bilinç kaybı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
KÖPEKLERDEKI IMMÜNOLOJIK KÖKENLI ARTRITLERIN EN SIK GÖRÜLENIDIR ve özellikle büyük boy ırklarda rastlanır Kedi / Köpek Düzenle | Sil
GENELLIKLE SÖZKONUSU OLAN BIR POLIART- RITTIR. Monoartiküler bir tutulma nadirdir, bununla birlikte özellikle dirseklerde görülmüştür. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Aşınmış olgular: Kolumna vertebralisin veya büyük eklemlerin dikkatle yapılan palpasyonunda ağrı hissedilir Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Ciddi vakalar: Eklemlerdeki yangı belirtileri, vücut ısısının yükselmesi durumunda çok belirgin olur. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Bir enfeksiyöz odağı veya birlikte seyreden bir hastalığı ortaya çıkarmaya yardım eden HIÇBIR SEMPTOM YOKTUR (sonuçta, ba-zan "izole poliartrit"). Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Genel durum kötüdür ("yaşlı köpek" görünüşü). Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Peri-artiküler amyolropi ve bölgesel lenf yumrularında adenit Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Efforda Yorgunluk Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kas Kitlelerinde Ağrı (akut fomlar) Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Muskuler Atrofi (kronik form) Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Özefagus Kökenli Regürgitasyon Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Çiğneme Kaslarında Miyosit. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Doğuştan itibaren hastalığa yakalanan hayvanlar, genel durumları iyi olmasına rağmen, tedavisi güç, ciddi deri problemleri gösterirler. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Hayvan sahipleri bunların uzun zamandan beri bulunduğunu zorlukla kabul ederler. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Vücudun büyük bir kısmının çok yapışkan grimtrak kabuklarla kaplı olduğu; büyük miktarda korneum kalıntısının çoğalarak kuvvetli bir seboreik koku yaydığı bir görüntü. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Taban yastıkları periferde kuş kanadı şekli alarak, sert, canlı ve iri bir keratit kütlesi tarzında kalınlaşırlar. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Ayakların ağırlığı artmış gibidir ve hayvan ayaklarından acı çeker. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Bazan perioküler bir hiperkeratoz da saptanır. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Genellikle asemptomatiktir (Valve sağlayan ostium sekundum eksik oluşmuştur). Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Üfürüm Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Ekzersize İntolerans Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Sağ Kalp Yetmezliği Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Vücut gelişmesinde gecikme olan genç bir hayvanda sağ tarafta hırıltı sesleri Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Toraksın her iki yanındaki 3. intercostal aralıkta inferiör 1/ 3 te holosistik sufle ile önemli oranda irradiasyon (sağ tarafta) Kedi / Köpek Düzenle | Sil
5-8 yaşa kadar şant küçülmüşse, asemptomatiktir Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Akciğerlerin hacım bakımından artması iletotal bir kardiyomegaliyi gösteren toraks radyografisi. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Angiokardiografi: her iki ventrikülün, aortun ve pulmoner arterin aynı anda opasifiye olması. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Pulmoner arterde sistolik basıncın artması (20-30 yerine 150 mmHg). Kedi / Köpek Düzenle | Sil
kısa şantlı interventriküler bağlantı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
genellikle radyografi normaldir Kedi / Köpek Düzenle | Sil
sağ anjiografi: aynı anda OD, VD, AP ve aortta opasifikasyon, VD'den katete-rin geçişi, VG Kedi / Köpek Düzenle | Sil
NORMAL DÎNLENME HALINDE OLAN HAYVANDA, makul bir egzersiz sırasında doğru hareket. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
TERSINE, EKSITASYON VEYA EGZERSIZIN SÜRMESI SıRASıNDA; birkaç dakika içinde gelişen tuhaf hareketler veya pozisyonların, ayrı ayrı aynı anda hayvanda belirmesi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
4 bacağın abdüksiyonu Kedi / Köpek Düzenle | Sil
"kaz ayağıyla yürüyüş" Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Yüzde kontraktür, respiratuar bozukluklar, vs. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Yüzde kontraktür Kedi / Köpek Düzenle | Sil
respiratuar bozukluklar Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kötüleşme Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kalçada Tarafında Zayıflama Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Paraliziyi Yansıtan Kaybolmayan Dekubitus. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Diyafizde Deformasyonlar Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kifoz/lordoz Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Ligamentlerde Gevşeme Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Tabanlara Basarak Yürümeye Eğilim Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Omurga ve kalçada belirgin deformasyon. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kanama zamanının uzaması Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Trombosit Sayısı Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Sefalin-kaolin zamanının uzaması Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Faktör VIII C etkinliğinin azalması Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Ristosetinle trombosit agregasyonunun azalması Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Antijen VIII (VIII A) azalması Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kan lekeleri içerebilen beyaz-sarı sıvının kronik biçimde kusulması Kedi / Köpek Düzenle | Sil
- Sağlıklı Tarafa Doğru Yüzün Kayması. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
- Etkilenen tarafta dudağın sarkması. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
- Etkilenen taraftan salya akması. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
- Kulağın sarkması. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
- Palpebral açıklıkta genişleme, göz kırpma refleksinin kaybolması. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
- Komplikasyon: Lakrimal sekrasyonun durmasıyla kuru keratit. Kornea ülseri. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
- Esas olarak brakisefal ırklarda. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
- Özellikle de hayvan hareket halindeyken çok gürültülü (stertor) nefes alıp verme. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
yumuşak damak fazla uzun ve genellikle kalınlaşmış olduğundan gırtlak kapağının hareketlerini rahatsız eder ve larink girişini kısmen kapatır. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
yumuşak damak fazla uzun ve genellikle kalınlaşmış olduğundan gırtlak kapağının hareketlerini rahatsız eder ve larink girişini kısmen kapatır. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Yumuşak Damak fazla uzun ve genellikle kalınlaşmış olduğundan gırtlak kapağının hareketlerini rahatsız eder ve larink girişini kısmen kapatır. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
- Genel anestezi altında muayeneyle şüpheler daha rahat kontrol edilir: Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Yumuşak Damak fazla uzun ve genellikle kalınlaşmış olduğundan gırtlak kapağının hareketlerini rahatsız eder ve larink girişini kısmen kapatır. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Yumuşak damak sarkmasında kronik inflamasyonun çok belirgin olduğu vakalarda, boyun profilinin radyografik incelemesi yapılabilir. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
- Genel durum aşırı derecede bozulmuştur. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Belirgin Dispne Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Etkisiz Öksürük Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Genel Durum Aşırı Derecede Bozulmuştur. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
- Kıvamı Sulu, Şarap Renginde, Diş Çürüğü Veya Diş Nekrozu Kokulu Burun Akıntısı. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Genellike asemptomatiktir ama retrograd yolla eksitasyonun yeniden başlaması olgusuyla supraventriküler taşikardi eğilimlidir. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
-Taşiaritmi krizi. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Bu Dolaşımın Durmasıdır. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Değişik şiddetlerde hemoraji yanında bazen genel semptomlar da görülür: Karında gerginlik, bitkinlik ve kusmalar. Vajina muayenesi yaranın yerinin tespit edilmesine olanak sağlar. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Değişik şiddetlerde hemoraji yanında bazen genel semptomlar da görülür: Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Karında gerginlik, bitkinlik ve kusmalar. Vajina muayenesi yaranın yerinin tespit edilmesine olanak sağlar. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Purpura alanlar Kedi / Köpek Düzenle | Sil
büller ya da hemorajik püstüller görülebilir Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Büller ya da hemorajik püstüller görülebilir Kedi / Köpek Düzenle | Sil
bazen ekstremitelerde (kulak kepçesi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
bazen ekstremitelerde (kulak kepçesi) Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Tırnaklar arasında da hemorajiler görülebilir. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
ak, deri-altı nodüller septal vaskülaritin neden olduğu bir pannikülit oluşturur. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Ak, deri-altı nodüller septal vaskülaritin neden olduğu bir pannikülit oluşturur. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Deri-altı nodüller septal vaskülaritin neden olduğu bir pannikülit oluşturur. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kötü Asimilasyon Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kan Lekeleri İçerebilen Beyaz-san sıvının Kronik Biçimde Kusulması Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Bazen ekstremitelerde (kulak kepçesi, dudaklar, ağız mukozası, kuyruk, skrotum, taban yastıkları) siyanoz söz konusudur. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Bazen ekstremitelerde (kulak kepçesi, dudaklar, ağız mukozası, kuyruk, skrotum, taban yastıkları) siyanoz söz konusudur. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Tırnaklar arasında da hemorajiler Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Daha nadir olarak, deri-altı nodüller septal vaskülaritin neden olduğu bir pannikülit oluşturur Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Deride eri-tem vitropressiyonla kaybolmaz ve bu durum purpuranın kaynağını doğrular Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Deride eritem vitropressiyonla kaybolmaz ve bu durum purpuranın kaynağını doğrular Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Adinami Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Poliartrit Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Miyopati Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Organlarda Ödem Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Motor Bozukluklar Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Paraparezi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
toraks omurların periferik hastalıklarında sentral motonöron tipi, lumbal L 4 - L 5 hastalıklarda periferik motonöron tipi. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Toraks omurların periferik hastalıklarında sentral motonöron tipi, lumbal L 4 - L 5 hastalıklarda periferik motonöron tipi. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Çok değişebilen ağrılar Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Duyu bozuklukları Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Duyu Kayıplar Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Yüzlek Basıya Duyarlılık Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Daha Kuvvetli Basıya Duyarlılık Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Fekal İnkontinens Kedi / Köpek Düzenle | Sil
D 2 Ve L4 Arası Akut Meduller Basılar Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Schiff Sherrington Sendromu Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Ön Ekstrem İtelerin Hiperekstansiyonu Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Arka Ayakların Paralizine. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Bazen ıslıklı ve eforlu inspirasyonun eşlik ettiği asfeksi krizleri ile ortaya çıkan klinik tablo bu patolojiyi düşündürebilir. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
İnatçı (nöbet tarzında) Kuvvetli Öksürük Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Sadece Trakeanın Palpasyonu İle Bile Öksürük Başlıyabilir. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Vaka, akut ve primer ise genel durumda bir değişiklik görülmez, radyolojik bir bulgu saptanamaz. Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kronik trakeit ise oskultasyonda (respiratuar ve kardiak) ve radyolojik inceleme şarttır Kedi / Köpek Düzenle | Sil
İnfestasyonlar Sıklıkla Az Semptomatiktir Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kanda İplik Tarzında Ve Her Zaman Kan Görülmeyen İnatçı Diyareler Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Genel Rahatsızlıkar Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Düzensiz Ve Sakl Anemi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Düzensiz Ve Saklı Anemi Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Çok genç hayvanlar önemli ölçüde ağırlık-boy kaybı gösterirler Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Efor harcanmasında acıkma olmaması Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Mukozalarda Siyanöz Kedi / Köpek Düzenle | Sil
Kaşıntı Kuş Düzenle | Sil
Kırmızılık Kuş Düzenle | Sil
Şişme Kuş Düzenle | Sil
Ateş At Düzenle | Sil
Öksürme At Düzenle | Sil
Nefes Darlığı At Düzenle | Sil
Baş, Boyun, Göğüs Ve Göz Kapaklarında Şişme At Düzenle | Sil
Ölüm At Düzenle | Sil
Aşırı Terleme At Düzenle | Sil
Kolik At Düzenle | Sil
Depresyon At Düzenle | Sil
Nazır Burun Akıntısı At Düzenle | Sil
Kas Titremesi At Düzenle | Sil
Zayıflık At Düzenle | Sil
Boyun, Baş, Kol Ve / Veya Karnın Şişmesi At Düzenle | Sil
Ani Ölüm At Düzenle | Sil
Ağızdan, Burun Deliklerinden Ve Pisliklerden Çıkan Siyah Kan At Düzenle | Sil
Aşamalı Ataksi At Düzenle | Sil
Felç At Düzenle | Sil
Konvülsiyon At Düzenle | Sil
Ölüm At Düzenle | Sil
Heyecanlanma At Düzenle | Sil
Letarji At Düzenle | Sil
Davranış Değişikliği At Düzenle | Sil
Gıda Alımı Olmadan Çiğneme Hareketleri At Düzenle | Sil
Sık Sık Esneme At Düzenle | Sil
Turlu At Düzenle | Sil
Ataksi At Düzenle | Sil
Parezi At Düzenle | Sil
Kafa Baskı At Düzenle | Sil
Baş Eğme At Düzenle | Sil
Hafif Ateş At Düzenle | Sil
Kürtajlar At Düzenle | Sil
Kısırlık At Düzenle | Sil
Sertlik At Düzenle | Sil
Acı Yoğunlar At Düzenle | Sil
Önemli Kilo Kaybı At Düzenle | Sil
Artmış Solunum Sayısı At Düzenle | Sil
Topallık At Düzenle | Sil
Çok lezzetli Mukopürülan Vajinal Akıntı At Düzenle | Sil
Uylukların İçinde Kuru Vajinal Akıntı At Düzenle | Sil
Geçici İnterfertilite At Düzenle | Sil
Erken Düşük At Düzenle | Sil
Cinsel Organ Şişmesi At Düzenle | Sil
Kutanöz, Gümüş Dolar Plakaları At Düzenle | Sil
Soluk Mukoza Zarları At Düzenle | Sil
Kilo Kaybı At Düzenle | Sil
Aşamalı Zayıflık At Düzenle | Sil
Gait Anormallikleri At Düzenle | Sil
Ateş (101-104 º F) At Düzenle | Sil
Kendini Mutilasyon At Düzenle | Sil
Kalp Atış Hızı Artışı At Düzenle | Sil
İştah Kaybı At Düzenle | Sil
Saç Dökülmesi At Düzenle | Sil
Yüz Felci At Düzenle | Sil
Koma At Düzenle | Sil
Tam Felç At Düzenle | Sil
Sarkmış Kulaklar At Düzenle | Sil
Dil, Ağızdan Çıkıntı Yapması At Düzenle | Sil
Yüksek, Dalgalı Veya Aralıklı Ateş (102.9-106.3 F) At Düzenle | Sil
Petechiation At Düzenle | Sil
Artan Kalp Hızı(50-60 Atım /Dakika) At Düzenle | Sil
Taşınma Konusundaki İsteksizlik At Düzenle | Sil
Dört Bacaktada Alt Ekstremite Ödemi At Düzenle | Sil
Zayıf Vücut Koşulu At Düzenle | Sil
Sarılık At Düzenle | Sil
Kurutma At Düzenle | Sil
Taban Genişliğindeki Duruş At Düzenle | Sil
Dil Ve Dudaklarda Oral Mukozal Ülserasyonlar At Düzenle | Sil
Cinsel Organlarda Yuvarlak Lezyonlar At Düzenle | Sil
Kızarıklık At Düzenle | Sil
Şişme At Düzenle | Sil
Libido Kaybı At Düzenle | Sil
Monte Etmeyi Reddetmek At Düzenle | Sil
Sık İdrara Çıkma At Düzenle | Sil
Vulvar Deşarjı At Düzenle | Sil
Sırt Ağrısı At Düzenle | Sil
Yumuşak Dışkılar At Düzenle | Sil
İshal At Düzenle | Sil
Kolik İşaretler At Düzenle | Sil
Akut Ani Başlangıcı At Düzenle | Sil
Burun Akıntısı At Düzenle | Sil
1-10 gün süren 102-107 º F ateş At Düzenle | Sil
İdrar Top Sürme At Düzenle | Sil
Arka Ayakalarda Zayıflık At Düzenle | Sil
Kuyruk Sesi Kaybı At Düzenle | Sil
Yükselememe At Düzenle | Sil
Dengeyi Sürdürebilmek İçin Eğilmek At Düzenle | Sil
Dengeyi Sürdürebilmek İçin Eğilmek At Düzenle | Sil
Ateş ( Genellikle 105 º F'ı (40.5º C) Aşabilir) At Düzenle | Sil
Diş Etlerinde Peteşiyal Kanamalar At Düzenle | Sil
Bacaklar, Alt Göğüs Ve Karın Şişmesi (Ödem) At Düzenle | Sil
Anemi At Düzenle | Sil
Terleme At Düzenle | Sil
Hızlı Nefes Alımı At Düzenle | Sil
Burun Kanaması At Düzenle | Sil
Yorgunluk, Dayanıklılık Veya Zayıf Yön Azaltılır At Düzenle | Sil
Hızlı Kilo Kaybı At Düzenle | Sil
Soluk Veya Sarımsı (İkterik) Mukoza Zarları At Düzenle | Sil
Zayıf Nabız At Düzenle | Sil
Koyaklarda Kürtaj At Düzenle | Sil
Trombosit Sayılarının Azalması (Trombositopeni) At Düzenle | Sil
Kas Ağrısı At Düzenle | Sil
Büyümüş Lenf Düğümleri At Düzenle | Sil
Solunum Zorluğu At Düzenle | Sil
Anormal Solunum Sesleri At Düzenle | Sil
Karaciğer Yetmezliği At Düzenle | Sil
Kırmızı İdrar At Düzenle | Sil
Labored Veya Hızlı Nefes Alma At Düzenle | Sil
Bacak Şişmesi At Düzenle | Sil
Ateş (> 101.3 ° F (38.5 ° C)) At Düzenle | Sil
Ön Bacaklar, Boğaz Mandalı, Kılıf Ve Distal Kollar Arasındaki Şişme At Düzenle | Sil
Hafiften Şiddetli İshale At Düzenle | Sil
Nöbetler At Düzenle | Sil
Yutma Güçlüğü At Düzenle | Sil
Körlük At Düzenle | Sil
Kas Atrofisi At Düzenle | Sil
Kranial Sinir İşaretleri At Düzenle | Sil
Ülseratif Granülomlar At Düzenle | Sil
Kıvamlı, Viskoz Sıvı Varlığı At Düzenle | Sil
Sarı - Gri Taşlı Yığınlar At Düzenle | Sil
Yoğun Kaşıntı At Düzenle | Sil
Yumuşak, Pembe, Kırıntılı Ve Pürüzlü Yüzeylere Sahip Lobüler Olabilen Tek Veya Çok Sayıda Polip Benzeri Büyüme At Düzenle | Sil
Hapşırma At Düzenle | Sil
Cilt Nodülleri At Düzenle | Sil
Lezyonlar Ülsere Giderek Krem ??Rengi Bir Kırmızı-Kahverengiden Sarıya Kadar Akar At Düzenle | Sil
Lezyonlar Ülsere Giderek Krem ??Rengi Bir Kırmızı-Kahverengiden Sarıya Kadar Akar At Düzenle | Sil
Kordon Benzeri Lenf Düğümleri At Düzenle | Sil
Kürtaj At Düzenle | Sil
Ödem (Bacaklar, Ventral Gövde, Meme Bezleri, Sünnet, Skrotum Ve Gözlerin Etrafında) At Düzenle | Sil
Kojonktivit At Düzenle | Sil
Aşırı Lakrimasyon At Düzenle | Sil
Mukus Membranlarının Peteşiyal Kanaması At Düzenle | Sil
Sert Yürümek At Düzenle | Sil
Mukus Zarlarının Sararması At Düzenle | Sil
Ürtiker ( Baş Ve/Veya Boyun) At Düzenle | Sil